-
22 Μαρτίου, 2023

Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά

Γνωρίστε τις υπηρεσίες που προσφέρει η Karanikolas & Partners στην κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών όλων των μεγεθών.

-
21 Μαρτίου, 2023

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

-
21 Μαρτίου, 2023

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

-
21 Μαρτίου, 2023

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

-
14 Οκτωβρίου, 2022

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.