Βιομηχανία

Η βιομηχανία αποτελεί παραγωγικό κλάδο του δευτερογενούς τομέα με την  ανάπτυξη της βιομηχανίας σε έναν τόπο καθορίζεται από πολλούς παράγοντες και να είναι η βασική συνιστώσα της οικονομίας.

  1. Διαμόρφωση μοντέλου διαχείρισης έργου
  2. Χρονοδιάγραμμα
  3. Επιλογή κατάλληλα εξειδικευμένων συνεργατών, τεχνικών
  4. Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης
  5. Επιλογή και προμήθεια υλικών κατασκευής
  6. Έναρξη, επίβλεψη και ολοκλήρωση κατασκευής βάση χρονοδιαγράμματος
  7. Έναρξη λειτουργίας
  8. Παράδοση έργου