τουρισμός

Ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός συνεισφέροντας ένα μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ κάθε χρόνο. Η Ελλάδα από το 1970 αποτελεί έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό για την Ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια αγορά. Πολλοί ελληνικοί προορισμοί βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων τουριστικών επιλογών παγκοσμίως, ενώ η Ελλάδα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως χώρα που προσφέρει ελκυστικές διακοπές πολυτελείας. Έτσι οι επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού αποτελούν δέλεαρ για πλήθος επενδυτών. Η ΑΝΕΛΙΞΗ CONSULTING αναλαμβάνει πλήρως την:

  1. Διαμόρφωση μοντέλου διαχείρισης έργου
  2. Χρονοδιάγραμμα
  3. Επιλογή κατάλληλα εξειδικευμένων συνεργατών, τεχνικών
  4. Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης
  5. Επιλογή και προμήθεια υλικών κατασκευής
  6. Έναρξη, επίβλεψη και ολοκλήρωση κατασκευής βάση χρονοδιαγράμματος
  7. Έναρξη λειτουργίας
  8. Παράδοση έργου