αναπτυξιακός

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 αποτελεί το πλέον κύριο  χρηματοδοτικό μέσο με το οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία μας όσον αφορά στη δημιουργία, την αναβάθμιση ή και την μεταποίηση, ολόκληρου του φάσματος παραγωγής των επιχειρήσεων. Οι κύριοι επιχειρηματικοί κλάδοι που υπάγονται στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο είναι :

  • Η Μεταποίηση
  • Ο Τουρισμός
  • Η Αγροδιατροφή
  • Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Ενημέρωση, καθοδήγηση και παρακολούθηση καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος καθώς και παροχή συμβουλευτικής όπου αυτή απαιτείται.