πυρασφάλεια

Στον τομέα πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, η ΑΝΕΛΙΞΗ CONSULTING αναλαμβάνει τη μελέτη πυρασφάλειας, την εγκατάσταση του πλέον σύγχρονου πυροσβεστικού εξοπλισμού και την κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.