Η ΑΝΕΛΙΞΗ CONSULTING παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, τηρώντας πάντα το εργασιακό απόρρητο. Συγκεκριμένα, παρέχει υποδείξεις και συμβουλές μέσα από μελέτες της εγκατάστασης, σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της παραγωγής, την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων, την εισαγωγή νέων βελτιστοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών, την επιλογή, την εποπτεία και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και εφαρμογής των Μέσων Ατομικής Προστασίας, ώστε να προληφθούν εργατικά ατυχήματα. Τέλος εποπτεύει ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση κινδύνου (πυρκαγιάς, σεισμού) και αναλαμβάνει τη σύνταξη αναφορών αποτελεσμάτων και λύσεων σε ειδικά βιβλία της εγκατάστασης που τα υποδεικνύει ο εργοδότης. 

Δέσμευσή μας είναι η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας με τον πελάτη.